Lời bài hát thờ cúng


Tôn Vinh Chân Thần

Tho' 1

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối
Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi
Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi
Chúa Cha cùng Con với Linh muôn đời.

Điệp khúc

A-a-men, A-a-men, A-a-men
Hát tôn vinh Ngài. Hát tôn vinh Ngài

Tag

Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen
Tôn vinh Ngài. Tôn vinh Ngài.

 

Thánh Chúa Siêu Việt

Tho' 1

Khi xem muôn vật
Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm
xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời.
Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ.
Khắp khắp đó đây,
Quyền của Chúa ôi vô bờ!

Điệp khúc

Hồn ngợi khen Chúa!
Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Chúa Đấng siêu việt!
Quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa!
Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
Cao cả quyền oai.

Tho' 2

Khi tôi lên tận non cao
Trông xuống dưới vực thẳm.
Suối róc rách reo
Hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô trong rừng,
Muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh.
Riú rít tiếng chim
Mừng hót khúc ca thanh bình.

Tho' 3

Khi tôi suy nghiệm
Cha sai Con giáng thế chịu chết
Chúa chẳng tiếc Con,
Ngài phó cả cho tôi rồi.
Ôi ơn sâu rộng,
Xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy!
Chúa chết huyết tuôn,
Ngài gánh thế tôi muôn tội.

 

Vua Của Muôn Vua  

Tho' 1

Từ chốn tối tăm lòng trông mong Ngài dẫu vô vọng chẳng ánh sáng.
Từ Thiên quốc Ngài đành xuống thế trần mắt Chúa xót thương bao tội nhân.
Lời Kinh Thánh và luật pháp đã thành.
Ấy Ngôi Lời thành người xuống thế.
Lìa ngôi báu ngập tràn vinh quang này. Máng rơm đơn sơ Chúa hạ sinh!

Điệp khúc

Chúc tôn Chúa Cha, chúc tôn Con
Với Đức Thánh Linh luôn nhất hiệp
Đấng oai nghi và vinh hiển thay.
Tôn vinh mãi muôn đời Chúa Vua muôn vua.

Tho' 2

Nguyện cho nước Trời thuộc Chúa đến gần khiến muôn dân trở về với Chúa.
Ngài cứu vớt mọi người nên con Ngài
Chúa chẳng khinh chê lên thập hình.
Kìa đau đớn Ngài đả gánh hết rồi
thấu hết ưu phiền và lo toan.
Nhận biết Chúa là nguồn cứu rỗi người
Chúa Giê-xu chết thế vì con.

Tho' 3

Trời tưng sáng Giê-xu đã sống
cả thiên cung đợi chờ Cứu Chúa.
Rồi hòn đá cửa mộ lăn ra
bởi Chiên Con đắc thắng sự chết.
Kìa kẻ chết từ mồ đã sống
Có thiên binh Ngài thật oai phong.
Vì bao linh hồn về với Chúa
sẽ đổi thay trong năng quyền Cha.

Tho' 4

Từ nơi Chúa Hội Thánh vững bền.
Có Thánh Linh được bùng cháy mãi.
Quyền năng Phúc Âm từ năm xưa
sẽ chẳng phai, suy tàn đâu.
Nhờ huyết Chúa và đại danh Cha
đã giải thoát con luôn sống vui.
Vì tình yêu Giê-xu trong con
Đấng khiến con đã sống lại nay!

Tag

Tôn vinh mãi muôn đời Chúa Vua muôn vua

 

Ơn Lạ Lùng

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng,
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.
Tôi đã hư mất bao ngày,
Lầm than trong nơi tội đầy.
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

 

Phước Thiên

Nguyện Chúa giữ con, chúc phước con
Ánh sáng Chúa Cha toàn năng
Hằng chiếu soi trên muôn người.
Nguyện Chúa đoái xem đến chúng con
Phước thiên tràn đầy.

Điệp khúc

Amen, Amen, Amen

Tho' 1

Nguyện xin ơn huệ đầy trên con hoài
và những thế hệ rồi qua thế hệ.
Và trên gia đình, cùng những trẻ thơ
kìa hết chúng con và những gia đình.

Tho' 2

Xin hiện thân Ngài dẫn lối trước mặt,
bước đàng sau người. Cha luôn bên cạnh.
Ngài vẫn phủ che ngự trong tâm hồn. Chúa luôn bên con chở che đời con.

Tho' 3

Khi hừng đông rạng đến lúc tối về,
con dù trên đường hay đã trở về.
Những lúc khóc than hoặc khi vui mừng.
Chúa luôn bên con Chúa vì đời con,

Tho' 4

Chúa ngự cùng con. Chúa luôn đưa dắt.
Chúa vẫn ở cùng. Chúa vẫn ở cùng.
Ngài hằng dắt con Ngài hằng ngự bên.