fbpx

Vietnamese Worship Service

Chương Trình Thờ Phượng tiếng Việt
12:30 đến 2 giờ chiều
Tổ chức tại phòng W200
Sử dụng lối vào phía Tây

Mục sư Quoc Nguyen
quocandieu@gmail.com
206-769-6457

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Nov 28 2021

Time

12:30 pm - 2:00 pm
Alderwood Community Church

Location

Alderwood Community Church
3403 Alderwood Mall Blvd Lynnwood WA 98036

Next Occurrence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *