fbpx

Vietnamese Worship Service

Chương Trình Thờ Phượng tiếng Việt
12:30 đến 2 giờ chiều
Tổ chức tại phòng W200
Sử dụng lối vào phía Tây

Mục sư Quoc Nguyen
quocandieu@gmail.com
206-769-6457

The event is finished.

Date

Sep 05 2021
Expired!

Time

12:30 pm - 2:00 pm
Alderwood Community Church

Location

Alderwood Community Church
3403 Alderwood Mall Blvd Lynnwood WA 98036

Leave a Reply

Your email address will not be published.